Wynagrodzenie

Radca Prawny Kinga Handzel-Urbańczyk

Kinga Handzel-Urbańczyk

aleja Wojska Polskiego 54/1
70-477 Szczecin
—————————
ul. Wyzwolenia 4
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. (+48) 793 911 249
(+48) 730 332 222
(+48) 95 307 00 00
mail: kancelaria@prawnikhandzel.pl
handzel@prawnikhandzel.pl

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od specyfiki i stopnia skomplikowania danej sprawy, niezbędnego doświadczenia i nakładu pracy prawników w nią zaangażowanych, wykorzystania języków obcych oraz czasu trwania danej sprawy. Wynagrodzenie ustalane jest więc indywidualnie dla każdego Klienta przed rozpoczęciem świadczenia usług pomocy prawnej.

Na każdym etapie sprawy informujemy Klientów również o ewentualnych możliwych kosztach dodatkowych i ryzykach finansowych związanych z prowadzoną sprawą.

W zależności od oczekiwań i potrzeb Klientów, Kancelaria wykorzystuje następujące systemy wynagradzania:

  1. wynagrodzenie jednorazowe – wysokość wynagrodzenia określana jednorazowo za konkretną usługę pomocy prawnej; proponowane zwykle w sprawach drobnych, wymagających wyłącznie jednorazowej odpowiedzi na konkretne pytanie prawne;
  2. wynagrodzenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia określana jako iloczyn liczby przepracowanych godzin i ustalonej indywidualnie stawki godzinowej; proponowane zwykle w sprawach wymagających poświęcenia dłuższego czasu na analizę zagadnienia, lecz ograniczających się do realizacji konkretnego zadania (np. analizy umowy, opinii prawnej);
  3. wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia określona jako indywidualnie ustalona kwota stała za określony rodzaj usług pomocy prawnej niezależnie od liczby przepracowanych godzin; proponowane zwykle stałym Klientem, w tym podmiotom gospodarczym korzystającym z usług stałej obsługi korporacyjnej, a także przy prowadzeniu postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
  4. wynagrodzenie mieszane, ryczałtowo-godzinowe – wysokość wynagrodzenia określona jako indywidualnie ustalona kwota stała za określony rodzaj usług pomocy prawnej w określonym wymiarze godzin, po przekroczenia którego wynagrodzenia naliczane jest jako iloczyn dodatkowo przepracowanych godzin i ustalonej indywidualnie stawki godzinowej.

Niezależnie od wybranego systemu wynagradzania na żądanie Klienta prezentujemy informację o podejmowanych w danej sprawie czynnościach, nakładzie pracy oraz poniesionych kosztach.

Wynagrodzenie na rzecz Kancelarii nie obejmuje wydatków, które są ponoszone w związku z prowadzeniem sprawy, m. in. kosztów opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów sporządzenia opinii biegłych. Koszty te pokrywane są przez Klienta.

Koszt porady prawnej kształtuje się w granicach od 100,00 zł brutto.

W przypadku, gdy Klient zdecyduje się powierzyć Kancelarii sprawę sądową do prowadzenia, koszt pierwszej porady prawnej w tej sprawie jest zaliczany na poczet wynagrodzenia za zastępstwo procesowe.


Owarcie

Z dniem 27 kwietnia 2015 roku Kancelaria w Strzelcach Krajeńskich rozpoczyna działalność. czytaj dalej