Usługi

Radca Prawny Kinga Handzel-Urbańczyk

Kinga Handzel-Urbańczyk

aleja Wojska Polskiego 54/1
70-477 Szczecin
—————————
ul. Wyzwolenia 4
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. (+48) 793 911 249
(+48) 730 332 222
(+48) 95 307 00 00
mail: kancelaria@prawnikhandzel.pl
handzel@prawnikhandzel.pl

Usługi

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi pomocy prawnej na rzecz klientów korporacyjnych oraz klientów prywatnych. Zespół kancelarii udziela porad prawnych, przygotowuje opinie prawne, reprezentuje Klientów w kontaktach z kontrahentami, urzędami i instytucjami oraz prowadzi postępowania sądowe i egzekucyjne. Kancelaria zajmuje się w szczególności sprawami cywilnymi, gospodarczymi, rodzinnymi, spadkowymi, sprawami korporacyjnymi spółek prawa handlowego, przygotowywaniem i negocjowaniem umów, sprawami administracyjnymi jak również wykroczeniami. Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych jak również zdarzeń medycznych.

Windykacja
Windykacja jest jednym z elementów działalności kancelarii. W ramach tej specjalizacji, prowadzone są czynności mające na celu odzyskanie należności dla Klienta od jego dłużników. Windykacja polubowna/przesądowa zmierza do przekonania dłużnika do dobrowolnej zapłaty przed wszczęciem procesu. Kancelaria zapewnia pełną obsługę przy prowadzeniu windykacji sądowej, wybierając najkorzystniejszy dla Klienta sposób prowadzenia postępowania sądowego. Na etapie egzekucji komorniczej, aktywnie wspiera działalność komornika dbając aby egzekucja była skuteczna i szybka.
Windykacja przedsądowa obejmuje w szczególności: 
  • prawidłowe wezwanie dłużnika do zapłaty
  • negocjacje, w tym telefoniczne i osobiste z dłużnikiem w przedmiocie sposobu i terminu spłaty należności
  • nadzór na dokonywaną spłatą przez dłużnika
Windykacja sądowa obejmuje w szczególności:
  • sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu na podstawie zgromadzonych dokumentów, w trybie gwarantującym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego
  • nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania sądowego
  • przygotowywanie pism procesowych w trakcie procesu aż do uzyskania prawomocnego wyroku przed sądami wszystkich instancji
  • wystąpienie do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz skierowanie sprawy do egzekucji
Odszkodowania
Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy oraz błędami medycznymi. Kancelaria pomaga uzyskać zadośćuczynienie pieniężne za doznane krzywdy jak również pozostałe świadczenia jak np. zwrot kosztów leczenia, pogrzebu oraz świadczenia okresowe w postaci renty. Kancelaria reprezentuje osoby bezpośrednio poszkodowane np. w wypadkach drogowych, jak również osoby najbliższe ofiar wypadków.
Prawo Rodzinne
zakresie prawa rodzinnego, Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną osobom indywidualnym przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych. Kancelaria prowadzi sprawy o rozwód i separację, o unieważnienie małżeństwa. Reprezentuje Klientów w sprawach o alimenty, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Doradza w sprawie uregulowania stosunków majątkowych między małżonkami.
Prawo Spadkowe
Kancelaria doradza w zakresie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, przy sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu. W tym zakresie kancelaria świadczy pomoc prawną i prowadzi postępowania sądowe w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek oraz o dział spadku.
Prawo Nieruchomości
Kancelaria świadczy kompleksową pomoc we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie analizy prawnej nieruchomości, umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlane, a także przy uzyskaniu rozmaitych zezwoleń organów administracji publicznej. Kancelaria reprezentuje Klienta przy negocjowaniu umów najmu powierzchni biurowych i użytkowych. Kancelaria prowadzi również sprawy o stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności.
Prawo Administracyjne
W zakresie prawa administracyjnego kancelaria świadczy swoje usługi w zakresie reprezentowania Klienta przed organami administracyjnymi, zaskarżanie decyzji administracyjnych w trybie instancyjnym jak również reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Prawo Spółek i Gospodarcze
Kancelaria oferuje obsługę prawną spółkom prawa handlowego. Doradza w wyborze optymalnej struktury pod konkretną działalność, sporządza umowy, statuty spółek, jak również świadczy pomoc przy rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców. Kancelaria reprezentuje interesy podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych. Kancelaria udziela również porad w zakresie prawa wekslowego, w szczególności przy wypełnianiu weksla, sporządzaniu deklaracji wekslowych i sprawach sądowych w roszczeniach opartych na wekslu.
Prawo Pracy
Kancelaria doradza pracodawcom i pracownikom w sprawach dotyczących stosunków pracy m.in. poprzez przygotowanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów i innych wewnętrznych przepisów z zakresu prawa pracy. Kancelaria reprezentuje interesy Klientów w postępowaniach sądowych również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Spory Sądowe
Kancelaria reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach: cywilnym, administracyjnym, w sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Owarcie

Z dniem 27 kwietnia 2015 roku Kancelaria w Strzelcach Krajeńskich rozpoczyna działalność. czytaj dalej